Handelsbetingelser for Ousia Aps

Når du køber et onlinekursus gennem Ousia Aps, vælger du din vare, indtaster kontaktoplysninger, opretter din personlige profil, accepterer forretningsbetingelserne og går til sidst til betaling. Nærmere detaljer om betingelserne for købet er uddybet nedenfor.

Betaling med kredit- og betalingskort
Handel gennem webshoppen på ousia.dk betales via kredit- eller betalingskort, hvor beløbet der fremgår ved tilmeldingen, bliver trukket med det samme.

Det samlede beløb fremgår også af din ordrebekræftelse/faktura, som tilsendes pr. mail. Kontroller derfor altid at din e-mail er korrekt indtastet.

Vi samarbejder med Nets Danmark A/S - som anvender de bedste sikkerhedsløsninger og lever op til sikkerhedsstandarder fra internationale kortorganisationer. Betaling er altid SSL-krypteret.

Betaling med faktura og evt. EAN
Er din virksomhed registreret med CVR nr, kan du vælge at betale med faktura og evt EAN-nummer. Skriv en mail med bestilling og faktureringsoplysninger, så fremsendes faktura på mail, samtidig med at der gives adgang til kursusmaterialet.

Betalingsbetingelser for køb via faktura er netto kontant 30 dage fra fakturadato.

Ved for sen betaling
Ved for sen betaling tillægges et rykkergebyr på 200 kr. og 1,5% i rente pr. påbegyndt måned. Der kan være tale om for sen betaling, hvis der fx ikke er dækning for det reserverede beløb på dit kredit- eller betalingskort.

Priser
Alle priser er angivet inklusive moms. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl, prisstigninger og ændringer.

Klagebetingelser
Ved køb af kurser, materiale eller ydelser fra Ousia Aps er der 24 måneders ret til at klage.

Klager skal fremsendes per mail til tgo@ousia.dk med specifikation af det købte, med angivelse af kursusnavn, nummer og dato eller anden relevant reference.

Klagen bedes indeholde en beskrivelse af den forventede leverance og udbytte, hvilke forventninger der ikke er blevet indfriet, samt en beskrivelse af forløbet, situationen, materialet eller lignende der forklarer hvorfor og hvordan det købte ikke lever op til forventningerne.

Specielt ved tilmelding til kurser:

Alle tilmeldinger bekræftes via e-mail. Kontroller derfor altid at din e-mail er korrekt indtastet.

Pris og faktura
Hvis ikke andet er anført, dækker prisen undervisning og kursusmateriale leveret af Ousia Aps. For kurser med fysisk tilstedeværelse er lokaler og forplejning i kursustiden inkluderet. For kurser der indebærer certificering, er eksamen og certificeringen inkluderet i prisen.

Vi fremsender faktura uafhængigt af bekræftelsen ca. fire uger inden afholdelsen, medmindre du har betalt ved tilmeldingen, hvor faktura fremsendes i forbindelse med betalingen.

Adgang
Du vil få adgang til kurset direkte efter betaling med kreditkort via webshoppen. Hvis du betaler via faktura gives der adgang indenfor en uge efter bestilling.

Afmelding
Bliver du forhindret i at deltage, er du velkommen til at sende en kollega. Du skal blot give os besked på mail til tgo@ousia.dk.

Afmelding kan foretages vederlagsfrit indtil fire uger før afholdelse. Ved senere afmelding opkræves 50 % af prisen, dog 100 % hvis afmelding sker senere end to uger før afholdelse. Afmelding skal altid ske skriftligt på mail til tgo@ousia.dk.

Aflysning
Ousia Aps forbeholder sig ret til at aflyse eller flytte et arrangement. 

Ved aflysning vil du omgående blive orienteret og få indbetalte beløb tilbagebetalt.

Hvis arrangementet  flyttes til en anden dato, vil du blive orienteret om den nye dato. Er du forhindret i at deltage på den nye dato, kan du framelde dig og få indbetalte beløb refunderet.

Forbehold og ansvarsfraskrivelse
Ousia Aps tager forbehold for ændringer af tid, sted, indhold, pris og undervisere, samt for eventuelle trykfejl.

Ousia Aps hæfter ikke for eventuelle tab, herunder driftstab og andet indirekte tab mv. som følge af aflysning eller flytning af et arrangement, foredragsholderes/underviseres udtalelser og adfærd eller kursusmaterialets indhold (fx injurier og forkerte eller misvisende oplysninger).

Ousia Aps undervisningsmateriale er generisk og anvendelse forudsættes at skulle tilpasses den enkelte situation og organisation. Anvendelsen sker helt på brugerens eget ansvar. Hverken Ousia Aps eller de fagfolk, der har deltaget i udarbejdelse af materialet, kan gøres ansvarlige for fortolkning, tilpasning, implementering eller anvendelsen i praksis.

Ophavsret
Samtlige rettigheder tilkommer alene Ousia Aps. Mekanisk, fotografisk, digital eller anden gengivelse af Ousia’s materiale, såvel papirudgaver som de digitalt eller dele deraf, er ikke tilladt.

Følgende gælder for abonnementer:

Abonnementer og medlemskaber købt ved Ousia Aps fornys automatisk for efterfølgende kalenderår eller periode. Du skal være opmærksom på, at der kan være forskellige opsigelsesvarsler for forskellige abonnementer. For de enkelte abonnementers opsigelsesvarsel henvises til de gældende licensaftaler på den enkelte vare.

Abonnementer skal altid opsiges via mail: tgo@ousia.dk

Abonnementsperiode
Abonnementsperioden går fra 1. april til 31. marts, hvis ikke andet er angivet ved den enkelte vare.

Hvis man tegner abonnement i perioden mellem 1. april og 31. marts, kan abonnementet betales forholdsmæssigt for den resterende periode under forudsætning af, at man forpligter sig til at beholde abonnementet det kommende år.

Hvis man fx tegner abonnement den 1. oktober, betaler man 50 % frem til den næste 1. april. Derefter betales helårligt abonnement.

Abonnementsbetingelser
Abonnementet knytter sig til en person og må ikke deles. Hvis en virksomhed eller et team ønsker adgang til flere personer, kan i rette henvendelse i forhold til at opnå en grupperabat.

Adgang
Adgang til Ousia Aps digitale materiale kan ikke overdrages til tredjemand (fysisk eller juridisk person), medmindre forudgående skriftlige samtykke er indhentet.

Abonnenten har kun ret til at anvende den digitale undervisning i abonnementsperioden.

Reguleringer
Ousia Aps er berettiget til at regulere abonnementsprisen i op- eller nedgående retning.

Prisen afhænger af, hvor mange tilmeldte medarbejdere den enkelte virksomhed har. Hvis antallet af tilmeldinger ændres, reguleres abonnementsprisen i den efterfølgende abonnementsperiode. Det påhviler abonnenten at meddele Ousia Aps om ændringer i antallet af tilmeldte.

Ousia Aps forbeholder sig ret til at ændre i abonnementsbestemmelserne.

Opsigelse af abonnement
Opsigelse af abonnement skal ske med mindst 3 måneders varsel senest pr. 31. december. Opsigelse efter den 1. januar får derfor først virkning for det efterfølgende abonnementsår. Opsigelse skal ske skriftligt enten per brev eller mail til tgo@Ousia.dk.

Misligholder abonnenten ovenstående vilkår for abonnementet, kan Ousia Aps hæve abonnementsaftalen.

Følgende gælder returpolitik for fysiske varer:

Der er 14 dages returret på fysiske varer bestilt hos Ousia Aps. Fortryder du dit køb, skal du oplyse det inden for denne frist. Pengene vil blive refunderet inden for 14 dage efter modtagelsen af returvaren. Har vi ikke modtaget varen retur inden da, kan Ousia Aps tilbageholde refunderingen, medmindre du kan fremvise en kvittering for afsendelsen.

Er varen ikke længere i samme salgbare stand, når vi modtager den retur, foretages en vurdering af varens værdi, som derefter refunderes.

Har du fortrudt dit køb, eller ønsker du at returnere en vare, skal du selv betale portoen for at sende varen retur. Du er også velkommen til at aflevere forsendelsen direkte på vores adresse. Bliver varen beskadiget under transporten, hæfter du selv for dette. 

Returvarer sendes til eller afleveres på adressen:

Ousia Aps, v. Thommas Grauballe Ottsen
Kobbersmedevej 29
8920 Randers NV

Fortrolighedspolitik

Ousia Aps fortsår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Ousia Aps vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredjepart, med mindre det er nødvendigt for at gennemføre en transaktion. Ousia Aps vil aldrig sælge navn, adresse, e-mail, kreditkortoplysninger eller personlige data til tredjepart, uden kundens forudgående tilladelse.