Value, Flow & Quality

Få resultater med kurser, rådgivning og coaching fra Ousia Projects

Ousia Cirkler

Ousia = selve essensen

Ousia er det gamle græske ord for selve essensen af ting: Det, der gør noget til det, det er.

Dermed er det hensigten, at Ousia Projects skal fremme forståelsen for SELVE ESSENSEN AF PROJEKTLEDELSE OG AGIL UDVIKLING i den mest enkle og overskuelige form.

Derfor fokuserer Ousia Projects på tre områder der sikrer overblik, struktur og fremdrift;

”HVAD DER SKAL SKE” – ”HVORDAN DET SKAL SKE” – OG ”AT DET SKER”

Det handler om at anvende strategi, processer og ledelse til at skabe den forandring, der giver værdi for både det enkelte team og hele organisationen.